40 års kalkning av försurade vatten bra för fisken

I snart 40 år har totalt fem miljoner ton kalk spridits ut i försurade sjöar och vattendrag i Sverige. Nu kommer den första stora nationella utvärderingen av om det haft någon effekt på miljön. Fortsätt läsa 40 års kalkning av försurade vatten bra för fisken