Delar av stort skepp från 1600-talet funnet vid Skeppsholmen

I slutet av april påbörjade Statens fastighetsverk en flerårig renovering av Skeppsholmens kajer och dykdalber. I samband med ett grävningsarbete i närheten av Kastellholmsbron har rester av ett vrak påträffats. Fortsätt läsa Delar av stort skepp från 1600-talet funnet vid Skeppsholmen