Mobiltjänst förstärker räddningsarbetet till sjöss

Att så snabbt som möjligt kunna lokalisera var en nödställd befinner sig är avgörande för ett lyckat räddningsarbete. Det är nu möjligt genom mobiltjänsten CARL, Call and Rescue Link, en nödsändare för smartphones med inbyggd GPS. Sjöfartsverket har varit först ut med att använda tjänsten under två säsonger, vilket har sparat både tid och resurser. Samarbetet förlängs och förstärks därför nu med ny funktionalitet för att ytterligare effektivisera räddningsarbetet. Fortsätt läsa Mobiltjänst förstärker räddningsarbetet till sjöss