Etikett: smörbult

Därför sprids den svartmunnade smörbulten så snabbt i Östersjön

Magnus Thorlacius visar i sin avhandling att asocialt beteende, riskbenägenhet och hög aktivitet i unga populationer hör ihop med spridning av den invasiva fiskarten svartmunnad smörbult i Östersjön. Endast tre till fem år efter ett område koloniserats, börjar fisken sprida sig i stora skaror till omgivande områden vilket lämnar små möjligheter att sätta in åtgärder […]

Läs hela artikeln