SMHI och Sjöfartsverket skapar gemensamt nät för att mäta havsvattenstånd

Nu ska det bli enklare att följa vattenståndets förändringar. SMHI och Sjöfartsverket har kommit överens om att skapa ett gemensamt nät för vattenståndsmätningar längs Sveriges kust. Ny mätteknik och tätare geografisk täckning innebär en mer detaljerad bild av havsnivån i närområdet. Fortsätt läsa SMHI och Sjöfartsverket skapar gemensamt nät för att mäta havsvattenstånd