Ny modell beskriver växthusgasers flöde mellan luft och vatten

Växthusgaserna påverkar både klimatet och havet. En ny beskrivning av gastransporten genom vattenytan har utvecklats av forskare vid Göteborgs universitet. Denna kan bland annat användas för att bättre kunna förutsäga växthusgasernas påverkan på klimatet globalt och lokalt. Fortsätt läsa Ny modell beskriver växthusgasers flöde mellan luft och vatten