Test av Ultraljud på Storebro Royal Cruiser 36 Baltic

Test av Ultraljud på Storebro Royal Cruiser 36 Baltic

Texten nedan beskriver båtägaren Per Storhammars egen test av ultraljud på en Storebrobåt. Texten står helt för författaren och är ingen betald reklamplats.
/Båtlivs redaktion

Inledning
Under Båtmässan i Älvsjö i mars 2015 hade jag ett intressant samtal med Viking Yachting AB:s representant där, Janne Utbult, angående ultraljud och motverkande av påväxt av havstulpaner på båtbotten. Det lät helt i linje med den sedan en tid ganska intensiva diskussionen om att minska användning av giftiga bottenfärger. Jag fick mig tillsänt ytterligare information om systemets funktion och påstådda effektivitet och köpte ett system med tre sändare som
rekommenderades till min båt. I samband med detta, tillfrågades jag om jag ville medverka till en utvärdering av funktionen. Tekniskt och miljömässigt intresserad som jag är, accepterade jag att delta.

Läs mer >>