15 mars, 2007

Sportfiskarnas Fiskevårdsfond hjälper 100 000 entusiaster

Pressmeddelande

Fiskeriverkets och SCB:s undersökningar visar att 100 000 människor årligen deltar helt ideellt i fiskevårdsarbete. Tillsammans lägger alla entusiaster ner 775 000 fiskevårdsdagar hos bland annat sina sportfiskeklubbar. På sportfiskemässan i Jönköping kommer 200 000 kronor av Sportfiskarnas Fiskevårdsfond delas ut till några sportfiskeklubbar.

– Men det räcker inte bara med engagemang och ideellt arbete. Pengar behövs till material och maskiner för att bygga vandringsvägar förbi vandringshinder och restaurera skadade livsmiljöer för fiskarter i sjöar och vattendrag. Det stöd på 200 000 kr vi får från Fiskevårdsfondens huvudsponsorer: Sportfiskemässan, OK/Q8 och BingoLotto är mycket värdefullt för fiskevårdsarbetet, säger Stefan Nyström, Sportfiskarnas Generalsekreterare.

– Sportfisket är en av Sveriges bredaste folkrörelser med många miljoner utövare och sportfiske ger människor rika möjligheter till avstressning och att komma ut i naturen. Sportfiskebranschen är en växande näring som omsätter miljarder och skapar uthålliga arbetstillfällen samtidigt som fiskbestånden beskattas skonsamt och på ett ekologiskt uthålligt sätt, säger Joakim Ollén, Sportfiskarnas Förbundsordförande.

– En effektiv fiskevård är givetvis bra för många hårt trängda fiskbestånd och naturvården, men till slut också för hela sportfiskebranschens framtid. Därför är det naturligt och viktigt för oss att stödja Fiskevårdsfonden säger Eva Anbert som ansvarar för Sportfiskemässan.

Bidragen ur Fiskevårdsfonden delas ut av Joakim Ollén fredagen den 16 mars kl. 15.00 i samband med seminariet ”Sportfisket och Kommunen” på ELMIA Konferenscenter Meetings i Jönköping, Konferenslokal 11.

2007 års bidragstagare är:

50.000 kr, Norsjö SFK, Norsjö, restaurering av den flottledsrensade Skräppträskån och Malån.

15.000 kr, Varbergs Kust- och Fisketillsynsförening, opinions- informationsarbete och fisketillsyn för att följa upp fiskevården i vattendragen.

10.000 kr, Stockholmsdistriktet av Sportfiskarna, Åtgärder för att förbättra tillgången på fiskungar och vuxen fisk i distriktets sjöar.

20.000 kr, Skånedistriktet av Sportfiskarna, Biotopvård i Rydebäcken, Helsingborg, lek- och uppväxtområde för havsöring.

9.000 kr, FK Sydfiskarna, Skåne, Restaurering av Skivarpsån, inventering och fiskevårdsåtgärder.

30.000 kr, SFK Storfiskarna, Örnsköldsvik, Återställning av den flottledsrensade Brattbacksälven i Moälvens vattensystem.

16.000 kr, Gotlands SFK, Biotopvårdsåtgärder i Lummelundaån, återställning av rätad och rensad sträcka.

20.000 kr, SFK Uttern, Dalälven, Biotopvård i tidigare igenlagd sidofåra som öppnats för vattengenomströmning, potentiellt lekområde för öring och harr.

20.000 kr, Tibro SFK, Fiskevård i Gärebäcken och Smulebergsbäcken, Tidans vattensystem. Del av ett större naturvårdsprojekt där Tibro SFK svarar för fiskevårdsdelen.

10.000 kr, Stenungsunds SFK, Bidrag till arbetet i naturvårdsprojektet i fjordsystemen innanför Tjörn och Orust, främst arbetet med att lokalisera lekområden för hotade lokala lekbestånd av torsk samt opinions- och informationsarbete.