16 mars, 2007

Nytt fiskekort säljs i 22 citybutiker över landet

Inför år 2007 lanserade Sveaskog tillsammans med Statens fastighetsverk Sverigefiskekortet. Hittills har försäljningen visat på en positiv trend. Nu fortsätter satsningen genom etablerandet av en ny samarbetspartner och medverkan på Sportfiskemässan. I dagarna har det blivit klart att Naturkompaniets 22 butiker blir återförsäljare av Sverigefiskekortet.

– Med sina citylägen är Naturkompaniets butiker ett jättebra komplement till våra befintliga återförsäljare, som ofta finns vid våra vatten på landsbygden. Tillgäng-ligheten av kortet ökar vilket är viktigt, eftersom det ska vara enkelt att köpa Sverigefiskekortet, säger Christopher Toll, affärsområdeschef Sveaskog Naturupplevelser.

Som ytterligare ett led i satsningen medverkar Sverigefiskekortet med en monter på Sportfiskemässan i Jönköping helgen den 16-18 mars.

Fakta om Sverigefiskekortet

Sverigefiskekortet är en produkt från Sveaskog och Statens fastighetsverk, som också är ägare till den mark där fiskevatten finns. Kortet lanserades i januari 2007 och ersatte då Sveafiskekortet, som kritiserats för ett komplicerat upplägg i regioner och valörer. Till skillnad från sin föregångare gäller Sverigefiskekortet i hela landet. Kortet ger tillgång till 1 200 fiskevatten i 50 av landets kommuner.

Förutom hos de 120 återförsäljarna (se lista på www.sverigefiskekortet.se) kan Sverigefiskekortet köpas på www.inatur.se, som lanseras i dagarna. Sajten som ska bli den största för naturturism i landet, förväntas bli en viktig försäljningskanal för Sverigefiskekortet. Sverigefiskekortet finns i fyra former; års-, sommar-, vecko- och dygnskort och gäller för hela familjen (två vuxna och barn).

Mer information och pressbilder finns på www.sverigefiskekortet.se