17 mars, 2007

Bogserbåt på grund norr om Käringön

Pressmeddelande 070316

Klockan 15.05 inkom larm till Sjöräddningscentralen att bogserbåten Bohus gått på grund mellan Vallerö och Härmanö huvud norr om Käringön, efter att ha drabbats av maskinhaveri.

Situationen bedömdes som allvarlig i den tilltagande vinden, varför en massiv räddningsinsats påbörjades. Följande enheter engagerades:

• Victoria från SSRS Käringön

• Dan Broström från SSRS Käringön

• KBV 303, Kustbevakningen, Skärhamn

• Lotsbåt 740 från Lysekil

• Helikopter Lifeguard 991 från Norrlandsflyg, Säve

• Bogserbåten Boss, Röda Bolaget, Lysekil

Klockan 16.00 vinschades de fyra besättningsmedlemmarna upp av helikoptern och flögs till Säve för medicinsk kontroll, dock förefaller ingen vara skadad.

Bohus, som har 60-70 ton bunkerolja ombord, förefaller ha sprungit läck och uppgifter föreligger om att det finns olja i vattnet

Sjöfartsinspektionen och Kustbevakningen samråder nu för vidare åtgärder avseende eventuell bärgning och miljöräddning.

Sjöräddningsinsatsen beräknas vara avslutad 16.30, varefter Kustbevakningen övertar räddningsledarskapet för eventuell miljöräddningsarbete.

Insatsen leds och koordineras från Sjöfartsverkets sjöräddningscentral i Göteborg.