16 mars, 2007

Viktig fällande dom för miljöbrott

Pressmeddelande från Kustbevakningen

Fartyget Sylve togs på bar gärning när hon släppte ut olja öster om Gotland 2004. Först nu är ärendet avslutat efter en rad överklaganden. Domen: dagsböter för befälhavare och maskinchef plus en vattenföroreningsavgift på 110 040 kr. − Detta är ett starkt prejudikat för Kustbevakningen, säger förundersökningsledare Kenneth Hedström.

Det cypern-registrerade fartyget togs på bar gärning av kustbevakningsflyget KBV 583 den 11 november 2004, när hon öster om Gotland släppte ut minst 6 000 liter diesel i svensk ekonomisk zon. Fartyget beordrades in till Slite där befälhavaren och maskinchefen anhölls och senare häktades.
Kenneth Hedström ledde förundersökningen, som blev unik på flera sätt.

− Det var första gången någon över huvud taget blev anhållen i ett vattenföroreningsärende, och samtidigt första gången en utlänning blev häktad för ett brott begånget i den ekonomiska zonen, säger han.
Häktningsbeslutet prövades i alla instanser ända upp till Högsta domstolen. Själva förundersökningen tog åtta intensiva dygn.
− Det var väldigt forcerat med tanke på all bevisning vi skulle ta fram i form av förhör, undersökningar av fartyget och liknande. Kustbevakningspersonalen i Slite gjorde ett otroligt jobb, säger Kenneth Hedström.

I december 2004 föll domen i Gotlands tingsrätt för befälhavaren och maskinchefen, som båda dömdes att betala 120 dagsböter à 30 kr för brott mot vattenföro-reningslagen. Enligt Havsrättskonventionen är böter det enda straff som kommer i fråga för utländska medborgare som begår brott i svensk ekonomisk zon.
Domen överklagades till Svea hovrätt men fick inget prövningstillstånd.

Vattenföroreningsavgiften på 110 040 kr, beslutad av Kustbevakningen, överklagades också, men utan bifall.
Två år och tre månader senare, den 27 februari i år, avslutades ärendet i och med att vattenförorenings-avgiften betaldes. Kenneth Hedström är glad att kunna lägga det till handlingarna.
− Ärendet var jobbigt på grund av tidspressen under förundersökningen, men det har varit intressant och gett oss värdefull information om sådant vi inte prövat juridiskt tidigare. Man kan säga att det gick vår väg.

Fotnot: Svensk ekonomisk zon = den delen av havet mellan territorialgränsen (drygt 22 km från land) och gränsen mot annat lands vatten.

Text: Johanna Holmer
Foto: Calle Borg, Krister Lundgren