19 mars, 2007

Svenska folket värdesätter friluftsliv

Pressmeddelande
87 procent av befolkningen i Sverige är positivt inställda till friluftsliv och lika många anser att friluftsliv leder till ökad hälsa. Det visar en aktuell SIFO-undersökning.

– Resultatet från undersökningen bekräftar den bild vi länge haft och ger legitimitet till det arbete som vi bedriver inom Svenskt Friluftsliv, säger Ulf Silvander, generalsekreterare.

Även forskning pekar på det positiva sambandet mellan fysisk aktivitet och ökad hälsa. Samtidigt finns det mycket som tyder på att den fysiska aktiviteten minskar generellt sett i samhället. En studie vid Lunds universitet visar att kostnaderna för den utvecklingen är höga – oavsett om man räknar i pengar eller välmående.

I studien kommer forskarna fram till att bristen på fysisk aktivitet kostar samhället sex miljarder kronor om året, vilket är i samma storleksordning som kostnaden för rökning. Samtidigt är de möjliga besparingarna stora; skulle andelen människor som rör på sig öka med tio procent blir den rent ekonomiska besparingen för samhället cirka 1,7 miljarder kronor.

– SIFO-undersökningen visar att vi värdesätter vårt friluftsliv och de unika möjligheter som allemansrätten ger oss. Samtidigt vet vi att vi rör på oss allt mindre på arbetet, på fritiden och på väg till och från arbete och skola. Stillasittandet är på väg att utvecklas till ett folkhälsoproblem. För att få bästa hälsoeffekt bör vi röra på oss varje dag och därför är det viktigt och riktigt att vi inom Svenskt Friluftsliv fortsätter att arbeta för att skapa goda förutsättningar för det svenska friluftslivet, säger Ulf Silvander.

– En viktig slutsats i undersökningen är också att vi inte kan finna några stora variationer i attityden till friluftsliv mellan grupper med olika politisk tillhörighet, inkomst eller utbildning. I vårt svenska friluftsliv finns något för alla, säger Ulf Silvander.

Vandring, fiske, skidåkning och cykling är de aktiviteter som svenska folket förknippar starkast med friluftsliv. SIFO intervjuade 1 000 personer över 15 år.