20 mars, 2007

Volvokoncernen presenterar hybridteknologi i Bryssel

Pressmeddelande

Vid ett evenemang på Bibliothéque Solvay i Bryssel presenterar Volvokoncernen idag sin egenutvecklade och unika hybridlösning för tunga fordon som lastbilar och bussar. Evenemanget är ett led i Volvokoncernens satsning för att göra kommersiellt gångbar hybridteknologi för tunga fordon tillgänglig på marknaden.

Vid evenemanget deltar bl a Jan-Eric Sundgren, medlem av Volvos koncernledning med ansvar för samhälls- och miljöfrågor, samt Volvo Bussars vd Håkan Karlsson.

Deltagarna får bl a se och testköra en buss med hybriddrift och vidare kommer Volvokoncernens hybridkoncept I-SAM – Integrated Starter Alternator Motor – att presenteras i detalj. I-SAM kan ge bränslebesparingar på upp till 35 % beroende på användningsområde och körförhållanden. Även fordonens underhållskostnader kan sänkas genom minskat slitage av bromssystem. Volvokoncernen utvecklar också hybridteknik för anläggningsmaskiner som t ex hjullastare, där bränslebesparingen kan bli ända upp till 50 %.

”Den allt större uppmärksamheten kring klimatfrågan och osäkerheten kring tillgången på olja med åtföljande ökade bränslekostnader, gör vårt hybridkoncept mycket intressant både för våra kunder och för samhället i stort,” säger Jan-Eric Sundgren, ansvarig för samhällsfrågor i Volvos koncernledning.

Volvokoncernen är ledande inom hybriddrift för tunga fordon som lastbilar och bussar och presenterade i mars förra året en unik hybridlösning som har stor potential att bli kommersiellt gångbar. De första fordonen beräknas komma i produktion 2009.