23 april, 2007

Finnboda varvs förvandling i ny utställning

1991 upphörde båtindustrin på Finnboda. Det markerade slutet på en varvsindustri som startade 1774 med en fabrik för tjärtillverkning. Under mer än 100 år var Finnboda en av Stockholms största och betydelsefulla arbetsplatser. Idag byggs bostäder på området. Historien om Finnboda varv från beckbruk via varv till bostäder berättas i en utställning som startar på lördag.

Bakom utställningen står Eliane Högberg och Johan Högberg vars farfar, respektive farbror arbetade som VD för Rederi Svea som ägde Finnboda varv.
– Utställningen beskriver Finnboda varvs historia från 1774 då det tillverkades tjära vid en fabrik här via varvstiden och tiden därefter med konstnärsateljéer och rejvpartyn, berättar Eliane Högberg. Mest handlar det dock om varvet.

Varvet var under en tid Sveriges största och i slutet av 1800-talet jobbade 700 personer vid varvet. Idag har varvsområdet omvandlats till bostadsområde men pirer, en byggkran, en svets- och en maskinhall tillsammans med stapelbädden påminner om den gamla tiden.

Utställningen pågår till den sista maj men både Eliane Högberg och Johan Högberg hoppas att utställningen kan permanentas.
– Det är viktigt att aldrig glömma sin historia, menar Eliane Högberg. Varvet var och är en betydelsefull del av Stockholms kulturhistoria.
Finansieringen har säkerställts genom Högbergsfonderna, Länsstyrelsen i Stockholms län, Sjöhistoriska muséet och Swedbank. Utställningen visas i möbelbutiken Fogias lokaler (f.d. Maskinverkstaden) på Finnboda varvsväg.

Namnet Finnboda har enligt uppgift sitt namn från att platsen fungerade som hamn för så kallade finnskutor. Redan på 1700-talet fanns ett beckbruk på platsen och från 1805 ett torp men namnet Finnboda.

1874 köptes Finnboda av Berglunds mekaniska verkstad på västra sidan av Södermalm och ett av landets viktigaste skeppsvarv. Varvet utvecklades till ett av landets största.

1916 köptes Finnboda Slip av Stockholms Rederi AB Svea och ombildades till AB Finnboda Varf. Rederi AB Svea byggde ut och moderniserade varvet med nya stapelbäddar och en maskinverkstad med järnvägsförbindelser.

1917 stod nya arbetarbostäder färdiga på Finnbodaberget.

1930-talet var en lönsam period för Finnboda bl.a. därför att man började använda den nya gassvetsningstekniken.

1940 uppfördes varvets första svetshall och kajerna moderniserades, nya elektriska kranar inköptes och matsalar och personalutrymmen togs i bruk.

I slutet av 1950-talet genomfördes en ny moderniseringsetapp för att bygga fartyg upp till 13 000 dödviktston. Två stora kranar införskaffades och en ny svetshall uppfördes. Ett antal lastfartyg samt passagerarfartyget Birger Jarl byggdes. Fartyget går fortfarande i trafik mellan Stockholm och Åland under samma namn.

Under början av 1960-talet sjösattes bl a passagerarfartyget Svea Jarl som under många år gick i trafik på Finland under Rederi AB Sveas flagg och från 1976 som Vikinglinjens Apollo III.

1970 köptes varvet av Saléns och 1974 blev Finnboda en del av Salénsägda Götaverken. 1977 införlivades Götaverken i Svenska Varv vilket också innebar att verksamheten vid Finnboda avvecklades. Nordic Link var varvets sista egentillverkade fartyg 1981. Finnboda blev sedan ett reparationsvarv.

Under 1990-talet hyrdes Finnbodas lokaler ut till företagare. 1997 köpte HSB området där nu 700 bostäder, affärslokaler och kontor uppförs.