4 maj, 2007

Nytt kartverktyg samlar information om skyddade områden

Naturvårdsverkets nya kartverktyg Skyddad natur gör det enkelt att hitta aktuell information om skyddade naturområden i Sverige. Kartverktyget på Naturvårdsverkets webbplats ger alla tillgång till databasen över skyddade områden.
– Vi har utformat kartverktyget så det kan vara ett stöd i det lokala och regionala naturvårdsarbetet och i arbetet med fysisk planering. Det är ett levande verktyg som hela tiden ska utvecklas med dokument och bilder, säger Bo Lundin, chef för Områdesskyddsenheten.
Det nya kartverktyget samlar kartor och beslutsdokument om områdena på ett ställe. Det är därför mycket användbart vid exempelvis planering av exkursioner och naturguidningar. Data och kartor kan också användas som stöd i den kommunala planeringen. När ett område planeras för bostäder eller industri kan kommunen till exempel se vilka naturvärden som finns intill och som ska värnas.
De som redan testat det nya kartverktyget är positiva.
– För Skogsstyrelsens del är det mycket viktigt att alltid ha tillgång till aktuella uppgifter om skyddad natur. Att hela landets områden har samlats på ett ställe och presenteras lättillgängligt på internet underlättar för oss, säger Agneta Jonsson, Enheten för Geografisk information, Skogsstyrelsen.
– Att informationen finns samlad på en och samma karta underlättar mitt dagliga arbete som kommunekolog avsevärt. Det kommer att ge mig mer tid att åka ut i fält och besöka de områden som behöver undersökas mer, säger Peter Lundström, kommunekolog Skellefteå kommun.
Till kartverktyget Skyddad natur www.naturvardsverket.se/skyddadnatur