4 maj, 2007

Ny hamnbok ger hjälp till båtklubbarna

I dagarna distribueras en reviderad upplaga av boken Hemmahamnar för fritidsbåtar till samtliga båtklubbar och båtförbund inom Svenska Båtunionen (SBU). Hamnboken är en teknisk beskrivning över hur man bygger och sköter en trygg och säker hamn för fritidsbåtar året om.
Text: Anne Adre-Isaksson
– Den som är hamnkapten eller sitter i en båtklubbsstyrelse har förstås en väldig hjälp av boken, säger Staffan Högardh, som är en av dem som arbetat med den nya hamnboken.
– Här hittar man svaren på i stort sett alla sina frågor. Och är det något ytterligare man undrar kan man vända sig till hamnkommittén via SBU:s kansli.
Redan 1978 gav SBU och Naturvårdsverket ut Hemmahamnar för fritidsbåtar. Den fick ett mycket positivt mottagande och spreds till alla båtklubbar, kommuner och företag som projekterar och bygger hamnar för fritidsbåtar.

Nya förutsättningar
Eftersom många hamnar övergått i föreningsdrift gav SBU ut ett komplement till boken 1985 och en rapport om övertagande av hamnar 1993.
– Rapporten var formad som en checklista för båtklubbar och kommuner vid överlämnande av hamnar.
Förutsättningarna för förvaltning och finansiering har förändrats under årens lopp. Tekniska hjälpmedel har förbättrats samtidigt som miljökraven på hamnar har skärpts. Därför var det hög tid att ge ut en reviderad upplaga av hamnboken.
– Idag råder det stor brist på båtplatser framför allt på Västkusten och i Skåne, där det också är väldigt dyrt att bygga. Så den här boken kommer väldigt lämpligt. Det är betydligt mycket billigare att bygga ut en befintlig hamn med nya båtplatser jämfört med att bygga en ny hamn.

Mall för hamnbygge
Samtidigt konstaterar Staffan Högardh att det fanns statsbidrag till alla hamnbyggnader när den förra boken gavs ut. Det får både yrkessjöfarten och yrkesfiskarna även idag. Men inte fritidsbåtarna.
– Då fungerade den gamla boken som en mall. Oerhört många hamnar är byggda efter den. Nu hoppas vi från SBU att även den nya boken kommer till användning vid utbyggnader och tillbyggnader.
Förutom Staffan ingick även Harald Mårtensson, Kent Danielsson och Lasse Bengtsson i den grupp som tog fram Hamnboken 2007.