4 maj, 2007

Båtklubb för lyxyachter

En ny svensk medlemsklubb förändrar ägandet av exklusiva yachter. Klubben heter Smiling People och säger sig halvera den normala ägandekostnaden. Via en årlig avgift får medlemmarna tillgång till yachter baserade i Sverige och i Medelhavet. Konceptet bygger på att kraftigt reducera de kostnader och arbete som det innebär att själv äga en yacht, men ändå ha tillgång till 6–7 veckors yachtliv per säsong.
Medlemmen delar nyttjandet av yachten med upp till fyra andra medlemmar och kan då halvera den normala ägandekostnaden. Detta innebär också att medlemmarna inte behöver binda upp kapital samt slipper det årliga underhållet. Ett medlemskap i en svensk yacht ger medlemmen rätt till tolv helgdagar och 30 veckodagars nyttjande per säsong. Vid lanseringen består yachtflottan av helt nya eller lätt begagnade motoryachter i storleken 37–62 fot. Info www.smilingpeople.se