11 maj, 2007

If säkerhetsmärker småbåtshamnar

Förra året stals båtar och båtmotorer för 200 miljoner kr. De flesta från hamnar med dålig bevakning. Därför genomför försäkringsbolaget If nu en trygghetscertifiering av svenska småbåtshamnar.

– Det räcker med ganska enkla åtgärder för att avskräcka tjuvarna. Certifieringen kommer att höja tryggheten för båtägarna över hela linjen, säger Dan Falconer, båtspecialist på If.

En lista över antal båtbrott 2006 i riket och per län finns längst ned i pressmeddelandet.

Totalt finns det cirka tusen hamnar i Sverige som är stora nog för att vara aktuella för Ifs säkerhetsmärkning. Här har omkring hälften av de cirka 300 000 småbåtar som finns försäkrade i Sverige sin hemmahamn.

För att bli certifierad som så kallad ”Säker hamn” krävs först och främst att hamnen ska ha bevakning på nätterna. Syftet med vakthållningen är att minska risken för båtstölder, det kanske största gisslet för båtägarna.

– Vi ser hur tjuvarna söker sig till hamnar med dålig bevakning medan de som sköter vakthållningen bra klarar sig nästan helt utan stölder, säger Dan Falconer.

Räknat i antal har stölderna av båtar och båtmotorer minskat successivt under 2000-talet. Förra året var minskningen cirka åtta procent. Men talen är fortfarande höga, 2006 anmäldes närmare 6 500 stulna båtar och båtmotorer. Och ser man till stöldvärdet så har det ökat med närmare 30 procent de senaste fem åren.

Det andra certifieringskravet är att hamnen ska vara skyddad mot öppen sjö och mot svall från utomstående båttrafik.

– Många båtar har bytt från tvåtaktsmotorer till tunga fyrtaktare vilket gör att aktern hänger ner och risken för att få vatten över akterspegeln ökar. Flera nya segelbåtar som är lättare och bredare i kölen vickar lättare vid sjögång med ökad risk för att masten slår ihop med en annan båts, säger Dan Falconer.

Ett ytterligare kriterium är att hamnen ska ha kontroll över andrahandsuthyrningen av båtplatser.

– En alltför frekvent andrahandsuthyrning leder till anonymitet mellan båtägarna i hamnen – och det är tjuvarnas bästa vän, säger Dan Falconer.

Ifs mål är att 30 000 småbåtar ska ligga i en ”Säker hamn” när båtsäsongen 2007 är slut. Huvudvinsten för båtfolket är att risken för att få båten stulen eller skadad minskar när trygghetstänkandet förstärks. Dessutom får den som har sin båt i en Säker hamn rabatt på försäkringen hos If.

If är näst störst på den svenska båtförsäkringsmarknaden.

ANMÄLDA BÅTBROTT 2006 (ANTAL)

Hela landet 6462

Stockholms län 1656
Västra Götalands län 1140
Södermanlands län 407
Skåne län 390
Blekinge län 281
Östergötlands län 281
Värmlands län 235
Kalmar län 230
Kronobergs län 218
Norrbottens län 210
Västmanlands län 181
Uppsala län 172
Örebro län 163
Dalarnas län 150
Jönköpings län 143
Västernorrlands län 143
Gävleborgs län 135
Västerbottens län 122
Hallands län 118
Jämtlands län 77
Gotlands län 10

Källa: Brå

Foto: Hagen Hopp