11 maj, 2007

Arholma-Landsort i utökad upplaga

Nu finns den populära boken Arholma–Landsort i en ny, uppdaterad och utökad upplaga – även på engelska! Denna populära och moderna hamnbeskrivning över Stockholms skärgård kombinerar såväl naturhamnar som gästhamnar med öarnas historia, sevärdheter, affärer, krogar m.m. Nu har boken utökats med uppdaterad information, ny text och 41 nya natur- och gästhamnskartor i Stockholms skärgård.
Den nya upplagan av Arholma-Landsort innehåller cirka 210 flygfototolkade och fältmätta naturhamnar som presenteras på 166 sjökort i skalor från 1:3 000 till 1:10 000. Alla sjökorten är i fyrfärg och kompletteras av en förklarande text som beskriver angöring och lämplighet vid olika väderförhållanden. Alla gästhamnar har flygfotograferats och till varje hamn finns en informationstext om dess lämplighet för olika vindar, service etc. Ett tjugotal nya gästhamnskartor, som anger djup och förtöjningsmöjligheter, kompletterar fotografierna.
Arholma-Landsort behandlar även ämnen som naturreservat och skyddsområden, fiske och jakt, båtcharter, paddling och sjösäkerhet. Målgruppen är främst båtägare, men genom sitt breda innehåll är boken intressant för alla som vistas i Stockholms skärgård och på Gotland. Boken är rikt illustrerad med vackra flyg- och naturfotografier tagna av fotografen Malcolm Hanes.
Till Nautiska Förlagets serie med hamnguider hör även böckerna
Landsort–Skanör och Skanör–Strömstad.
Lars Hässler har tidigare skrivit boken Yrke: Världsomseglare där han beskriver sina år som jordenruntseglare och boken Medelhavet tur och retur. Efter tio spännande år på världshaven kom Lars tillbaka till Stockholms skärgård 1998. Avsaknaden av en modern seglingsbeskrivning över ”världens vackraste skärgård” gav honom idén till denna bok.
Lars Granath är biolog, naturgeograf och kartograf och landets ledande expert på sjökortsproduktion vid sidan av Sjöfartsverket. Han undervisar i kartografi vid flera universitet och högskolor. Med tillstånd från militära myndigheter har han med modern teknik sjömätt samtliga naturhamnar i boken med en hittills okänd detaljrikedom och noggrannhet.
Pris 495 kr. Info www.nautiskaforlaget.se