11 juni, 2007

Produktionsfel i bränslegivarpackning på nya Buster X

Inha Bruk har beslutat om att dra in samtliga båtar av typen Buster X och byta ut de felaktiga bränslegivarpackningarna.
Ett produktionsfel i bränslegivarpackningarna har upptäckts i några av säsongens Buster X-båtar. Felet kan orsaka svällningar i toppackningen som kan leda till bensinläckor. Inha Bruk har via brev kontaktat samtliga köpare och informerat dem att byta ut packingarna som en del i garantin.
”Vi kontaktade omedelbart Sjöfartsverket i Finland när vi fick information om ett möjligt fabrikationsfel på packningen. Vi satte igång omedelbart med åtgärder för att rätta till problemet”, säger verkställande direktören Jukka Suonperä från Inha Bruk. ”Så här långt har vi bara identifierat två båtar men för säkerhetens skull har vi tagit beslut om att byta packningarna på samtliga 600 Buster X båtar vare sig de är defekta eller inte.
Ett brev har skickats ut till samtliga köpare av Buster X båt i vilket de uppmanas att kontakta närmaste eller sin egen Buster återförsäljare för att komma överens om packningsbytet. Busters återförsäljare kommer att byta ut de berörda båtarnas packning i sina verkstäder.
”Det är uppenbart att det är en olägenhet för båtägarna att lämna in sina båtar för att byta packningen. Våra återförsäljare kommer att försöka byta ut samtliga packningar så fort det är möjligt och det kommer givetvis inte att kosta båtägarna något extra”, förklarar Jukka Suonperä.
Busters X-modellen är Inha Bruks nyhet 2007, en aluminiumbåt som rymmer upp till 7 personer. Förutom i Finland har dessa båtar sålts till exempel till Sverige, Norge och Danmark. Inha Bruk har producerat nästan 80 000 Buster båtar sedan 1977 och halva produktionen går på export.

Info www.buster.fi