12 juni, 2007

Professor Gullströms Värld vid Norrkvarns slussområde Göta kanal

I strålande solsken invigde skådespelaren och artisten Peter Harrysson
Professor Gullströms Värld vid Norrkvarn slussområde utmed Göta kanal. Barnlandet med Barnens minikanal och trollstubbar, som funnits några år och som blivit ett mycket stort besöksområde vid Göta kanal i Västergötland, utökas nu till att bli en del av Roland Arvidssons sagovärld med den upptäcktsresande professorn. Efter åratal av forskningsresor världen över har Professor Gullström nu bestämt sig för att slå sig till ro. Han har bosatt sig i den gamla ingenjörsvillan och inleder där sina experiment. Forskningsfartyget har lagt till vid Norrqvarns brygga och är nu en spännande plats för alla barn att ta del av professorns resor världen över. Daglig barnteater under sommaren, en spännande minikanal och nu Professor Gullström gör Norrqvarn till ett av Göta kanals riktiga pärlor.

Det är tredje året som Helena Larsdotter och Roger Karlén driver hotell, restaurang och gästhamn vid Göta kanal. Anläggningen har under året utökats med en konferensanläggning, gästhamnen har byggts ut och barnlandet utökas nu med nya attraktioner.Sommarunderhållningen på Norrqvarns brygga fortsätter med artister hela sommaren och köket i Baltzar och Hedvig von Platens anda har låtit tala om sig.

Baltzar von Platen Lodge och Professor Gullströms Värld är en strategisk satsning av AB Göta kanalbolag. Kanalbolaget äger anläggningen och Helena och Roger arrenderar och driver rörelsen.
– Att från grunden starta hotell, restaurang och en bred underhållningsverksamhet för alla åldrar tar sin tid. Men nu känner vi att anläggningen börjar ta form, säger Helena Larsdotter.

Professor Gullströms Värld är en en sagovärld med många inslag av lek och lärande. Roland Arvidsson som skapat karaktärerna och skrivit ett flertal sagoböcker har lagom till öppnandet givit ut en ny bok som presenterar professorns experimentlusta och äventyr.

Redan förra året skrev Roger Karlén en barnmusikal baserad på Roland Arvidssons fjärde sagobok som tilldrar sig till Norrqvarns brygga. Denna saga lästes in på CD av Peter Harrysson och handlar om den rödhåriga Pretty Jill från Skottland som kommer till Norrqvarns brygga för att tillbringa sitt sommarlov hos professorn. Snabbt lär hon känna de andra barnen i professorsgänget och äventyren låter inte vänta på sig.

Sagoböcker och barnteater presenteras vid pressträffen. Peter Harrysson inviger sedan Professor Gullströms Värld och Pretty jill sjunger sina sånger.

Bilden: Peter Harrysson och Professor Gullströms skapare Roland Arvidsson.