27 juni, 2007

Kejsarkanalen i Kina blir Göta kanals vänkanal

Onsdagen den 27 juni knöt Göta kanal vänskapsband med världens äldsta och tillika längsta kanal, Kejsarkanalen i Kina. Ceremonin ägde rum vid Bergs slussar utanför Linköping i närvaro av en delegation från Kejsarkanalens ledning. Närvarande var även representanter för Göta kanals vänkanal Caledonian Canal i Skottland, med vilken Göta kanal har starka historiska band. Vid ceremonin sattes en minnestavla upp och både kinesisk och svensk musik framfördes.
Gästerna deltar i ett tredagarsprogram längs Göta kanal, som bland annat innefattar det officiella firandet av Göta kanals 175-årsjubileum den 28 juni i Sjötorp.

– Under ett besök vid Kejsarkanalen i Kina förstod jag att vi hade många gemensamma beröringspunkter, säger kanaldirektör Claes-Göran Österlund.
– På vissa punkter ligger vi långt framme, till exempel med arbetet att utveckla turismen längs Göta kanal och vår höga standard på gästhamnsservice. Det imponerade på kineserna, som önskade ett samarbete och utbyte för att lära.
Vi imponerades i vår tur av Kejsarkanalens intressanta och oerhört långa, nästan 2500-åriga, historia.
– Vi på Göta kanal är mycket stolta och glada över att nu bli vänkanal med Kejsarkanalen, avslutar Claes-Göran Österlund.

Kejsarkanalen i Kina är världens äldsta och längsta kanal. Redan 486 före Kristi födelse påbörjades bygget och tog 1800 år att bygga – färdig blev den först år 1314. Kanalen är 1794 km lång och går från Beijing i norr till Hangzhou i söder.

Göta kanal är en av Sveriges mest kända och välbesökta turistattraktioner. Kanalen byggdes mellan 1810 och 1832. Totalt deltog 58.000 indelta soldater i arbetet. Initiativtagare och byggherre var Baltzar von Platen.Göta kanal sträcker sig mellan Sjötorp vid Vänern och Mem vid Östersjön och har
58 slussar. Kanalens totala längd är 190,5 km, varav 87 km är grävd kanal. Kanalen når sin högsta punkt, 91,8 m, i sjön Viken. I år är det 175 år sedan Göta kanal invigdes i Mem den 26 september 1832 i närvaro av kung Karl XIV Johan. Det 22 år långa arbetet med att förena Östersjön med Västerhavet var slutfört. Läs mer på www.gotakanal.se