11 september, 2007

Miljögiftet nonylfenol i vatten kommer från handdukar

I nästan tio år har svenska reningsverk stått frågande till varifrån de höga halterna av det farliga miljögiftet nonylfenol kommer. Analyser som Naturskyddsföreningen nu gjort av handdukar visar att dessa innehåller så höga halter av giftet att det kan förklara halterna i avloppsvattnet.

Flera kommuner och kommunala vattenverk upptäckte de höga halterna av nonylfenoler i avloppsvattnet för ungefär tio år sedan. Hur giftet hamnar där har varit en gåta och stora ansträngningar har gjorts för att hitta källan. Inom EU är det nämligen förbjudet att använda nonylfenol eller nonylfenoletoxilat, som bryts ner till nonylfenol, i verksamheter som innebär att ämnet kan komma ut i miljön.

– Textilier importerade från länder utanför EU innehåller farliga miljögifter, ämnen som till stor del kommer ut i den svenska vattenmiljön.
Det är dags att EU och de svenska myndigheterna sätter stopp för detta, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

Nonylfenol är svårnedbrytbart och tas upp av växter och djur i miljön.
Ämnet är mycket giftigt för vattenorganismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter på miljön. Nonylfenol har hormonstörande effekter vilket innebär att t.ex. hanfiskar kan få honegenskaper. Det finns idag inget förbud att importera varor som innehåller nonylfenoler eller nonylfenoletoxilater.

Inför Naturskyddsföreningens kampanj ”Tyg eller Otyg?” under Miljövänliga Veckan (v. 40) har föreningen låtit analysera 20 handdukar inköpta i svenska butiker. Alla handdukarna visade sig innehålla nonfenoletoxilat, ett ämne som snabbt bryts ner till nonylfenol. I en av handdukarna, en handduk inköpt på Coop, var halten mycket hög – 1 procent.

Resultatet av analysen är nu överlämnat till Kemikalieinspektionen som ska avgöra om åtgärder ska vidtas mot återförsäljarna. Analyserna visade också att handdukarna innehöll flera olika tungmetaller, bland annat bly, kadmium och krom. Dessutom innehöll flera handdukar formaldehyd och några brom i höga halter.

Undersökningar och beräkningar gjorda på Stockholm Vatten har visat att det under ett år passerade 1,6 ton nonylfenol genom stockholmarnas avloppsvatten. Enligt preliminära beräkningar kan innehållet i textilproverna förklara hela den mängden. Ungefär 30 procent av nonylfenolet hamnar i avloppsslammet, 30 procent bryts ner och resten, alltså 40 procent, följer det renade avloppsvattnet ut i omgivande vattendrag.

– Vår bedömning är att det handlar om tiotalts ton av detta farliga gift som sprids i naturen i Sverige varje år, säger Mikael Karlsson.

Nonylfenol används i olika tvättprocesser under tillverkningen av handdukarna.

– Som konsument står man handfallen, det är omöjligt att veta vilka handdukar som är ofarliga. Nu är det upp till de svenska butikskedjorna att ta ansvar för sina produkter och ge konsumenterna mer information. Vi hoppas att fler väljer att miljömärka sina handdukar med Bra Miljöval, Svanen eller EU-blomman, det gör det lättare för konsumenterna, säger Frida Hök, handläggare på Bra Miljöval, Naturskyddsföreningen.

Mer fakta:
Hela listan på handdukarna med miljögifter [ http://www.naturskyddsforeningen.se/pdf/handdukar_tabell.pdf