11 september, 2007

Kanaldirektör Claes-Göran Österlund slutar på AB Göta kanalbolag

Efter nästan nio år vid rodret på Göta kanalbolag lämnar Claes-Göran Österlund bolaget under början av 2008. Under Österlunds tid som kanaldirektör har Göta kanal genomgått en utveckling från vattenled till ett upplevelseområde och ett av Sveriges mest besökta turistmål.
– Skälet till att jag lämnar bolaget, säger Claes-Göran Österlund, är att jag har jobbat mycket, vilket gjort att min familj fått sköta allt hemma, hus och djur. Jag älskar mitt jobb och kanalen. Det enda sättet att varva ner är att sluta. Nu vill jag ge tillbaka till min familj, det som de har gett mig under 23 år.
– Jag känner att Göta kanal är väl rustad för framtiden med ett starkt varumärke och en pågående turistisk utveckling av kanalen, säger Claes-Göran Österlund.
– Som ordförande i Kanalbolaget har det varit underbart att jobba med Claes-Göran Österlund, säger Björn Eriksson, landshövding i Östergötland.
– Vad som hänt med Kanalbolaget under hans ledning saknar motstycke. Under sina år på Göta kanal har Claes-Göran utvecklat verksamheten från en vattenled till ett upplevelseområde. Det han har gjort kommer att kommas ihåg historiskt.
– Claes-Görans vilja att av personliga skäl avgå respekterar jag till fullo. Han kommer för alltid att personifiera kanalen, avslutar Björn Eriksson.

Fakta om Göta kanal
Göta kanal byggdes mellan 1810 och 1832 och har i år firat 175 år. Totalt deltog 58.000 indelta soldater i arbetet. Initiativtagare och byggherre var Baltzar von Platen. Göta kanal sträcker sig mellan Sjötorp vid Vänern och Mem vid Östersjön och har 58 slussar och är 190 km lång. Göta kanalbolag bildades 1810. Fram till 1978 var kanalen i privat ägo då bolaget övertogs av staten och ligger numera organisatoriskt under näringsdepartementet.
Göta kanal är idag ett av Sveriges mest populära resmål med 1,4 milj gästnätter och en turismomsättning på 614 milj kr.
Info www.gotakanal.se