13 september, 2007

Träff för Horisont 23 DC

Den 21 juli anordnades en Horisont 23 DC träff i Luleå. Horisont är en motorbåt av norrbottniskt ursprung och fabrikat. Det var första gången ägarna träffades för att prata båt och ta en gemensam tur ut i Luleås vackra skärgård. Initiativet till träffen hade tagits av Mattias Åhman, som också håller på att bygga upp en hemsida på Internet om båttypen.
Mattias Åhmans initiativ uppskattades mycket av de båtägare som kommit till Norra hamn. Fyra stycken kom till fots, eftersom deras båtar ligger på land, av en eller annan orsak. Men andra kom sjövägen och lade till vid bryggan. Totalt slöt tio båtar upp.
Horisontbåten är konstruerad av Hans Fjällström, som också byggde de första exemplaren på Fjällströms båtbyggeri i Håkansön. Åren 1967–1968 byggdes de första båtarna. Senare övertog Kalle Wallgren på Norrbottens Plast i Luleå tillverkningen. När Wallgren slutade med tillverkningen började han hyra ut gjutformen till privatpersoner som ville bygga sig en egen båt.
Hur många Horisontbåtar som har tillverkats går det inte att få svar på, men det är troligen minst ett 60-tal. Tre av båtarna är rariteter tillverkade av både plast och trä. Det blir en horisont träff under 2008 också. Info www.horisonter.se
Mattias Åhman