20 december, 2007

Manual för BAS-F

Äntligen finns en manual för båtförbundens administrationsmodul BAS-F! PDF finns att ladda ned på www.batunionen.com under “Organisation” – “Dokument” och den heter “Manual BAS-F 1.2 (PDF)”.

BAS-F är ett bra stöd för er som hanterar årsrapporteringen i båtförbunden. Här finns verktyg för att sammanställa de uppgifter om medlemstal mm som klubbarna rapporterar in via BAS-M. Ni kan även sköta avgiftsaviseringen samt reskontra med hjälp av BAS-F.

Om du har ett användarkonto i BAS med behörighet “Båtförbund – Administratör” hittar du BAS-F under “Min sida” – “Båtförbund”.

Vänliga hälsningar

Patrik Lindqvist, Svenska Båtunionens kansli

af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

tfn 08-545 859 64
e-post patrik@batunionen.com
Internet www.batunionen.com