13 september, 2007

Svenska Båtunionen i Almedalen

Under politikerveckan i Almedalen på Gotland deltog Svenska Båtunionen tillsammans med andra organisationer under samlingsnamnet Svenskt friluftsliv. I ett tält vid inre hamnen i Visby informerade man gästande båtfolk och politiker om sina organisationers syften.
– Det här är ett bra tillfälle för oss att få kontakt med såväl båtfolk som politiker och informera om vårt arbete och vår syn på båtfrågor, säger Lars Afzelius, styrelsemedlem i Svenska Båtunionen.
– Det är god tillströmning av intresserade människor. De frågar om hur det blir med det eventuella båtkörkortet, om säkerhetsbesiktning etc. I år står vi tillsammans med andra friluftsorganisationer men nästa år kanske vi har ett eget informationstält och varför inte ett eget öppet seminarium för såväl båtfolk som för politiker där vi kan lyfta fram båtfrågorna?, säger Lars Afzelius förhoppningsfullt.
Text & foto: Bengt Anderhagen

Bildtext:
Jordbruksminister Eskil Erlandsson (röst)fiskar under överseende av Kent Danielsson, Svenska Båtunionen.