19 september, 2007

NCC anlägger småbåtshamn på Lövudden, Västerås

NCC har fått i uppdrag av Västerås Stad att muddra för hamnbassäng och bygga en
40 meter lång kaj på Lövudden i Västerås. Ordern är värd 14 MSEK.

En av de småbåtshamnar som finns i Västerås i dag ligger på Öster Mälarstrand. Där planeras fler bostäder, varför småbåtshamnen måste flytta. Ny plats blir Lövudden, där NCC inom kort börjar arbetet med att anlägga en hamn.

– Vi ska muddra för en hamnbassäng samt bygga en pir och en 40 meter lång kaj. I uppdraget ingår även mark- och ledningsarbeten. En del i det är att vi ska göra markarbeten för båtupptagningsplatser, säger NCC:s affärschef Jerry Myhrgren.

Markarbetet har precis börjat och i september 2008 är hamnen färdig att tas i bruk. Projektet sysselsätter ett tiotal personer.