2 oktober, 2007

Sårbarhetsutredningen stärker kravet på utsläppsminskningar

I regeringens klimat- och sårbarhetsutredning som presenterades idag finns skrämmande exempel på vad klimatförändringarna kommer att orsaka i Sverige.
– Det här är fakta som stärker motivationen för den omställning som vi nu står inför, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

Klimat- och sårbarhetsutredningen talar om ett Sverige som i framtiden kraftigt påverkas av klimatförändringarna. Utredningen bedömer att cirka 300 000 byggnader hotas av ras på grund av att nederbörden kommer att öka i Sverige – översvämningar som hotar bebyggelse kan komma att kosta cirka 100 miljarder. Kostnaderna av att de stora svenska sjöarna kommer att stiga blir mycket stora och enligt utredningen kommer byggandet av en tunnel som tappar ut vatten ur Vänern att vara lägre än kostnaderna för översvämningarna.

– Visst får klimatförändringarna en del positiva konsekvenser också som ökad skogstillväxt och bättre lönsamhet i jordbruket men det viktigaste budskapet i utredningen är att vi måste vara beredda på att Sveriges klimat kommer att förändras och att det får konsekvenser för alla samhällssektorer, säger Mikael Karlsson.

Klimatförändringarna kommer också att få drastiska konsekvenser för ekosystemet i Östersjön eftersom salthalten minskar och temperaturen går upp. Andra konsekvenser är att skördeskadorna ökar, jobb försvinner från skidanläggningarna i Mellansverige.
Vi måste i Sverige göra oss beredda på extrem väderlek, menar utredaren som varnar för att kostnaderna för el, tele, vägar och järnvägar därför kommer att öka.

Läs mer på:
http://www.regeringen.se/sb/d/9434/a/89363