5 oktober, 2007

Yanmars nya klarar elförsörjningen ombord

Yanmar har tagit fram en ny, kompakt lösning som klarar en stor del av elförsörjningen ombord i många segel- och motorbåtar. Denna nyhet introducerades på den svenska marknaden på Öppna Varv i augusti i år.
Motor och generator levereras i en gemensam enhet, som heter Yanmar KMG65E. Det bygger på ett generatorsystem som har utvecklats och anpassats till dieselmotorerna Yanmars 3JH4 (39 MHP) och 4JH4-AE (54MHP).
Generatorn är bara 105 mm djup och väger endast 21 kg, så enheten betyder ingen större skillnad i varken storlek eller vikt. Särskilt inte jämfört med en traditionell lösning med ett helt separat elverk i båten. Enheten kan monteras till ett traditionellt backslag eller standard SD50 Saildrive.
Båtägare kan välja mellan två fjärrkontroller som styr enheten, som ger 3 kW eller 6 kW vid 230 V, 50Hz.

Info www.yanmars.se