17 oktober, 2007

Helt ny typ av satellit-kommunikation

Pressrelease

För att möta den exploderande efterfrågan av datakommunikation till sjöss introducerar KVH Industries Inc. en helt ny typ av satellitkommunikation: Mini VSAT. Denna utrustning ger konstant uppkopplad bredbands datakommunikation med en mycket liten antenn, bara 66 cm bred till skillnad från traditionella VSAT antenner på 1,2 m. Nu kan även mindre fartyg installera VSAT och till ett avsevärt lägre pris.
Med en vikt på enbart 27,2 kg är den enkel att frakta, bära och installera. Stora besparingar kan även göras på installation utan kranar. Installation av Mini VSAT tar ca en dag, till skillnad från andra VSAT-lösningar som tar ca tre dagar.
Produkten är resultatet av ett samarbete mellan KVH Industries, tillverkare av marina satellit-TV antenner med över 125.000 sålda antenner hittills och ViaSat Inc., tillverkare av sofistikerat bredspektrumteknologi för affärsflyg och militär. Utrustningen består av antenn, kontrollenhet, modem och WiFi/Ethernet router. Till routern kopplas fax, analoga telefoner, IP-telefoner, PABX och LAN nätverk. Antennen är hela 85% mindre och 75% lättare än 1-meters maritima VSAT antenner. Den är GPS stabiliserad för att kunna följa fartygets rörelse och förflyttning och växlar automatiskt mellan satelliterna. Ingen förändring av antennen krävs då fartyget förflyttar sig mellan Nordamerika och Europa! För täckningskarta, se baksidan. Den behöver inte anslutas till fartygets gyrokompass.
Mini VSAT ger hastigheter på 2 Mbps för mottagning av data och 512 Kbps för sändning. KVH Mini VSAT är snabb och ger konstant uppkoppling. Till skillnad från andra VSAT-lösningar ”stjäl” inte talkanalerna bandbredd utan datahastigheten är konstant ombord. Det går att välja mellan olika typer av abonnemang där användaren antingen väljer att debiteras för förbrukad datamängd eller en fast månadssumma med obegränsad användning. För de användare som förbrukar stora datamängder erbjuds avsevärda besparingar jämfört med traditionella utrustningar. Dessa datahastigheter ger möjligheter till:
• IP telefoni för flera användare samtidigt
• Internet
• Video konferens
• VPN uppkopplingar
• Väder- och kartuppdateringar
• Filöverföringar mm.
Produkten lanseras i Europa sista kvartalet 2007. Svensk distributör, Cordland Marine AB. Info www.cordland.se