27 november, 2007

Eric Nordevall II:s skovelhjul klart

Den världsunika hjulångaren Eric Nordevall II:s första skovelhjul är klart! Det är 950 kg tungt, tillverkat i smidesjärn med skovlar i ek, 3,60 i diameter och 1,20 meter brett och utgör en magnifik anblick invid skrovet på Forsviks Varv.

Nationell yra råder nu i Forsvik, där landets största skeppsbygge pågår.
Med kanonsaluter och högtidstal av ”överstelöjtnant mekanikus Eric Nordevall”, den framstående kanalbyggaren som är namne till hjulångaren, avtäcks skovelhjulet.
– Det är mig en sann glädje att hjulångaren Eric Nordevall II snart skall segla på vår stolta kanal mellan Stockholm och Göteborg, precis som på min tid, deklarerar han med distinkt 1800-tals stämma.
Sparbanksstiftelsen Alfa har finansierat tillverkningen av skovelhjulet, själva symbolen för en hjulångare i drift. Vid ceremonin kommer dess representant bankchef Conny Jakobsson att högtidligen överlämna hjulet till Karlsborgs kommunalråd Kjell Sjölund och vice kommunalrådet Peter Lindroth.

Info www.nordevall.com

Bilden:
Alla fönsterupptagningar gjorda med karvlar som binder samman spanten på hyttsidan, nästa moment är att sätta dit fönsterkarmarna av ek.