11 mars, 2008

Hög tid att besiktiga båten

I SBU:s båtbesiktningsdatabas finns statistik från 24 358 genomförda säkerhetsbesiktningar. Totalt har 43 418 felanmärkningar noterats.
Cirka 8 000 av besiktningarna var återbesiktigade, alltså båtar som besiktigats mer än en gång. Till vår glädje kan vi konstatera att två tredjedelar av tidigare påtalade fel/anmärkningar var åtgärdade på de båtar som återbesiktigades.
Nu under båtmässotider kan det vara klokt att fundera på att göra en säkerhetsbesiktning av sin båt. Kostnaden uppgår som regel till högst några hundralappar. Syftet med besiktningen är att kontrollera att båten håller godtagbar standard ur säkerhetssynpunkt och att ge båtägaren råd och tips till förändringar för att förbättra båtens sjösäkerhet. Men också att höja båtägarens säkerhetsmedvetande.
Säkerhetsbesiktningar bör göras vart femte år men kan naturligtvis utföras oftare på båtägarens begäran. Går du i sälj- eller köptankar kan ett säkerhetsbesiktningsprotokoll ge en hint om båtens skick!
Kontakta besiktningsmannen/kvinnan i båtklubben eller sök på SBU:s hemsida, där godkända besiktningsmän och -kvinnor finns.