2 januari, 2008

Stopp för handel med icke CE-märkta båtar

Det blir stopp för handeln med icke CE-märkta båtar om Sjöfartsinspektionen får som den vill. Förbudet gäller handel via företag, inte privatpersoner.

Det är Båtbranschens Riksförbund/Sweboat som i sitt senaste nyhetsbrev uppger att Sjöfartsinspektionen under Scandinavian Boat Show i november lämnade information om att tillämpningen av reglerna för handel med icke CE-märkta båtar kommer att skärpas inom kort.

Den skärpta hållningen gäller från 1 januari 2008. De nya hållningen till gällande regler gäller ej handel mellan privatpersoner och de påverkar inte heller användning av icke CE-märkta båtar.

Info http://www.sjofartsverket.se/templates/SFVXSubStart____159.aspx