2 januari, 2008

Sjöräddningssällskapet vann föreningslivets miljöpris

Bert-Ola Lindros på Sjöräddningssällskapets station i Hörvik i Blekinge tog på söndagskvällen emot Folkspels miljöstipendium i samband med Svenska Rikslotteriets direktsända TV-gala ”Våra Eldsjälar”. Stipendiet avser Sjöräddningssällskapets satsning på att kunna göra en första insats vid miljöolyckor.

Sjöräddningssällskapets huvuduppgift är att rädda liv till sjöss. Idag svarar Sjöräddningssällskapet för 70 procent av all svensk sjöräddning. På 15 minuter lämnar de frivilliga besättningsmännen kaj när larmet går och är därför ofta tidigt på plats när olyckan är framme. Under 2007 har Sjöräddningssällskapet påbörjat ett arbete med att utrusta sjöräddningsstationerna ytterligare. Detta för att även kunna göra en första insats när olyckan är ett hot mot Sveriges kuster och hav. För dessa insatser skänker Folkspel sitt miljöstipendium på 50 000 kr till räddningsstationerna i Hörvik, Munsö, Hammarö och Nynäshamn.

20 stationer runt våra kuster utrustas nu, tack vare en donation från oljeföretaget Nynas, med miljöräddningssläp som gör det möjligt för Sjöräddningssällskapet att aktivt delta i kust- och havsmiljöräddning. Miljöräddningssläpen är utrustade med högsjölänsar, ankare och annan tillbörlig utrustning. De sjöräddningsstationer som nu belönats var de fyra första som tog emot ett miljöräddningssläp och de frivilliga besättningsmännen har under hösten utbildats av Nynas i hur man begränsar olja i olika miljöer och situationer.

– Vår station ligger i ett område med flera stora hamnanläggningar och industrier och det känns jättebra att vi kan vara med och begränsa skadorna om det skulle hända en miljöolycka. Vi kan snabbt vara på plats och ringa in ett utsläpp. Det är som första hjälpen på miljön, säger Bert-Ola Lindros som är uppsyningsman och ansvarig för sjöräddningsstationen i Hörvik.

Kommunal räddningstjänst och Kustbevakningen har ledningsansvaret för miljöolyckor och larmar ut Sjöräddningssällskapets miljöräddningssläp. Miljöräddningssläpet är på väg inom 30 minuter från det att larmet går.

– Detta är ett led i Sjöräddningssällskapets miljösatsning som dessutom innebär att vi ser över internmiljön på vår befintliga flotta och på våra stationer. Vi arbetar också med att ta fram en miljövänlig räddningsbåt och tittar på förebyggande åtgärder, säger Rolf Westerström, VD Sjöräddningssällskapet.

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening med ca 1500 frivilliga sjöräddare. Dygnet runt året om är de redo att på 15 minuter lämna kaj när larmet går. Vi svarar på mer än 2000 larm per år och deltar i 70 % av all sjöräddning i Sverige. Under 100 år har Sjöräddningssällskapet undsatt mer än 25 000 fartyg och över 75 000 människor. Sjöräddningssällskapet begär inga statliga bidrag, de frivilliga besättningsmännen har kunnat ut utföra dessa räddningar tack vare generöst stöd från medlemmar, givare och donatorer.

Info www.ssrs.se