11 februari, 2008

Regeringens subventioner hotar miljön i 42 vattendrag

En kartläggning gjord av Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund visar att minst 42 vattendrag över hela landet hotas av vattenkraftsutbyggnad.

– Det är subventioner genom elcertifikatssystemet som gör att intresset för vattenkraftsutbyggnad har ökat. Energitillförseln är dock minimal medan skadorna på miljön är mycket stora, säger Stefan Nyström, generalsekreterare i Sportfiskarna.

Kartläggningen omfattar planer på nya kraftverk eller effekthöjningar i befintliga kraftverk som innebär negativa konsekvenser för vattenmiljön. Sportfiskarna menar att elcertifikatssystemet som är tänkt att stödja utveckling av ny förnyelsebar energi orsakar stor miljöskada genom att öka trycket att bygga ut de sista kvarvarande strömmarna.

– Vattenkraften är en energikälla med välbeprövad teknik och låga driftkostnader som därför inte borde omfattas av stödet. Subventionerna bidrar inte till att lösa energiproblemen. Det finns helt enkelt för få strömmande vatten kvar och miljövärdena i dessa är mycket stora, enligt Stefan Nyström.

Den småskaliga vattenkraften lyftes bort ur elcertifikatssystemet av den förra regeringen. Ett av alliansregeringens första beslut var att återinföra subventionerna. Vattenkraften subventionerades 2006 med hela 386 miljoner kr.

– Vi är starkt kritiska till att elkonsumenterna tvingas subventionera vattenkraften med närmare 400 miljoner kr per år samtidigt som energitillförseln är minimal och miljöskadorna från ny vattenkraft är stora och irreversibla, säger Stefan Nyström.

Riksdagen har beslutat om högt ställda miljömål och genom EU:s ramdirektiv för vatten har Sverige förbundit sig att alla vatten ska nå god ekologisk status. För att uppnå dessa mål satsar staten bland annat pengar på att riva ut vandringshinder och dammar i vattendrag.

– Samtidigt som staten med ena handen gör en offensiv satsning för miljön använder man med andra handen elkonsumenternas pengar för att subventionera en motsatt utveckling. Detta är naturligtvis helt absurt och vi kräver att regeringen lyfter bort vattenkraften ur elcertifikatssystemet, avslutar Stefan Nyström.

Foto: Joel Norlin/Sportfiskarna.