4 mars, 2008

Nya stationer för tömning av båtdass

Tusentals båtägare semestrar i Stockholms skärgård varje sommar. För att minska utsläppen från båt-toaletter till Östersjön bygger Skärgårdsstiftelsen nu två nya tömningsstationer för latriner. De står klara till båtsäsongen 2008. – Övergödningen är ett allvarligt problem och som stora förvaltare av Stockholms skärgård vill vi på Skärgårdsstiftelsen göra vad vi kan för att motverka utsläppen, säger Berndt Festin, vd för Skärgårdsstiftelsen.

Östersjön är ett övergött hav och belastas hela tiden med ytterligare näringsämnen från industrier, jordbruk och avlopp. För att motverka de utsläpp som kommer från fritidsbåtars toaletter bygger Skärgårdsstiftelsen under våren tömningsstationer på öarna Grinda och Fejan.

– Båtägaren lägger helt enkelt till vid bryggan, tar slangen och suger upp allt innehåll ur toalettanken. Latrinen går sedan till ett reningsverk och skärgården slipper belastas med ännu mer näringsämnen, förklarar Berndt Festin.

Enkelheten och renligheten är det som Skärgårdsstiftelsen hoppas ska locka båtfolket att använda stationerna istället för att tömma toaletterna överbord. Något som är förbjudet i många andra länder, till exempel Finland.

De två nya tömningsstationerna kommer att komplettera de redan befintliga på Utö och Finnhamn. Genom att de är placerade där mycket människor rör sig och är utspridda från norr till söder och från mellanskärgårdens Grinda till Finnhamn längre ut i Stockholms skärgård är de lättåtkomliga från hela Stockholms skärgård.

Tömningsstationerna finns från och med säsongen 2008 på:

Grinda, Gästhamnen
Fejan, Gasvikshamnen
Utö, Gästhamnen
Finnhamn, Vandrarhemsbryggan

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län äger och förvaltar mark i Stockholms skärgård. Stiftelsen verkar för att bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och främjar utvecklingen av friluftsliv, kultur, rekreation, turism och en levande skärgård. Totalt har Skärgårdsstiftelsen cirka 70 anställda och stöds av 21 000 vänner.

www.skargardsstiftelsen.se