11 mars, 2008

Kontroll av hamnar

Dokumentet för egenkontroll av hamnar för fritidsbåtar” har tryckts upp och skickats ut från SBU till förbund och klubbar. Dokumentet finns även som arbetsdokument på SBU:s hemsida och kan användas av klubbarna som underlag för en kontinuerlig uppföljning och dokumentation för att säkra miljön i hamnarna. Det kan också fungera som underlag för en kort- och långsiktig underhållsplan. Egenkontroll för hamnar för fritidsbåtar är ett komplement till Hamnboken och har väckt stort intresse bland båtklubbar.