12 mars, 2008

Biobränslen går till sjöss med Volvo Penta

Biobränslen har hittills varit problematiska att använda till sjöss. Men nu lanserar Neste Oil andra generationens biobränsle med avsevärt förbättrade egenskaper. Volvo Penta är med i utprovningen och ser mycket positivt på bränslets framtid.

NExBTL (Next Generation Biomass to Liquid) är en produkt som utvecklats av det finska företaget Neste Oil. Det är ett nytt biobaserat dieselbränsle med kvalitet och prestanda som helt motsvarar, och till och med överträffar, traditionell fossil diesel. Bränslet kommer att kunna användas i alla dieselmotorer på precis samma sätt som vanlig diesel, utan behov av motorkonverteringar.

Problemet med dagens biodiesel (första generationen) är att motorerna behöver viss konvertering och att bränslet har begränsad hållbarhet. Fritidsbåtar har inte lika många gångtimmar som exempelvis personbilar eller lastbilar och risken för att bränslet helt enkelt härsknar (oxiderar) i tanken är mycket stor. Detta kan leda till att båtägaren tvingas renovera hela bränslesystemet. Volvo Penta avråder därför sina kunder att använda biodiesel som bränsle i sina båtmotorer.

Fältprovning i Stockholm
Men utvecklingen inom alternativa bränslen går för närvarande snabbt framåt och Volvo Penta har nu ingått samarbete med finska Neste Oil angående NExBTL.

Som en del i ett större EU-projekt kommer NExBTL att fältprovas på Waxholmsbolagets passagerarbåtar i Stockholm och dessa båtar är utrustade med Volvo Pentas dieselmotorer. Ingenjörer från Volvo Penta kommer att följa upp proven och bland annat studera emissioner och följa upp hur motorerna påverkas av bränslet. Projektet startar till hösten och kommer att pågå under tre år.

Tillgängligt för konsument
Tillverkningen startar nu hos Neste Oil och under hösten kommer det att vara i full produktion.

För att bränslet skall bli tillgängligt för båtägarna krävs att något av de stora oljebolagen tar upp det i sitt ordinarie sortiment på sina tankställen. Och sådana initiativ har redan tagits. Svenska OK/Q8 kommer under året att lansera ett dieselbränsle med 20%-ig inblandning av NExBTL.

Fler tillverkare än Neste Oil kommer också att producera andra generationens biobränsle, vilket innebär att det kommer att kunna finnas tillgängligt i avsevärda kvantiteter inom bara några år – antingen som egen produkt eller som inblandning i vanlig fossil diesel.