7 april, 2008

Ny styrelse för Svenska Båtunionen

Vid årets Båtriksdag, som hölls i Stockholm 5–6 april, valdes en delvis ny styrelse. Göran Andersson fortsätter som ordförande (tidigare vald) medan ett par ordinarie ledamöter kom in via nyval.

På Båtriksdagen antogs bland annat ett uttalande om regeringens förslag till nya regler för obligatoriskt förarintyg, så kallat båtkörkort.

Främre raden, fr. v.: Kent Danielsson, Leif Stenlund, Denis Helin, Göran Andersson (ordförande), Carsten Syverstad, Martin Nordström, Sten Olsson. Stående fr. v.: Carl R Hellström, Tommy Engvall, Bengt Gärde, Lars Afzelius.

Båtriksdagen 2008 gjorde ett uttalande om de kommnande reglerna för ett eventuellt båtförarintyg:

Regeringens förslag stämmer med båtfolkets åsikt

Svenska Båtunionen, församlad till Båtriksdag i Stockholm 5-6 april, noterar med tillfredsställelse att regeringen har lagt fram ett förslag om obligatoriskt förarbevis för fritidsbåtar, så kallat båtkörkort.

– Detta är nästan helt i linje med vad Svenska Båtunionen sedan lång tid har arbetet för, säger Göran Andersson, ordförande för Svenska Båtunionen.

– Vi ser denna åtgärd som mycket betydelsefull för att höja sjösäkerheten. Detta kombinerat med att staten tar sitt ansvar för infrastrukturen på sjön genom att hålla huvudfarleder även för fritidsbåtar samt nysjömäta och agera för en ökad sjösäkerhet är något som vi välkomnar. Vi ser fram emot remissförfarandet, då vi har möjlighet att lägga fram våra detaljerade synpunkter.

– Vi förutsätter att de närmare 400 000 personer som redan har förarintyg kan fortsätta använda detta i kombination med giltig legitimation. Detta för att få en så smidig övergång som möjligt med så liten administration som möjligt.

Svenska Båtunionen är riksorganisation för 157 000 fritidsbåtsägare i Sverige och en av Europas största båtorganisationer. Svenska Båtunionen organiserar närmare 900 lokala båtklubbar genom regionala båtförbund.

Stockholm 20080405
För ytterligare information:
Göran Andersson, tfn 0730-44 09 44

Kommentarer

Erik Bohlin 17:04:57 2008-04-09

Märkligt att fortfarande se elva mer eller mindre skäggiga gubbar i SBU:s styrelse. Tur att inte media bryr sig om att kritisera den katastrofala bristen på jämställdhet. Båtlivet berör ju till 50% kvinnor. Jag vet ju att de kvinnor som försökt ta sig in i "gubbstrukturen" har misslyckats och besvikna dragit sig tillbaka.
Först när alla ombord i en båtägande familj känner att Svenska Båtunionen är en viktig organisation för svenskt båtliv när man lämnar bryggan, då har man nått ett viktigt mål. Om några veckor börjar båtfolket lämna bryggan och ser inga andra hinder än dem man själv kan lösa. Svenska Båtunionen vet många inte ens att den finns. Då och då får dom dock en mycket trevlig tidning hem i brevlådan. Den heter Båtliv. Den har en "viss" anknytning till Svenska Båtunionen i form av ett märke på förstasidan och får ett visst ekonomiskt stöd från SBU.
Detta säger "en av de gamla", som gärna vill retas.
Erik Bohlin