9 april, 2008

Friluftspolitiskt program till miljöministern

Höj kunskapen om allemansrätten, säkra långsiktigt skydd av naturområden, samhällsplanera för ett aktivt friluftsliv inte minst bland barn och ungdomar och öka fysisk aktivitet på recept. Det är några av de förslag som Svenskt Friluftsliv föreslår i det friluftspolitiska programmet, Friluftslivet och samhället, som lämnas över till miljöministern Andreas Carlgren idag, onsdag 9 april.

– Skriften sammanfattar vad Sveriges ideella friluftsorganisationer vill att politiker ska göra för att bevara och framförallt utveckla friluftslivet i Sverige, säger Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.

För att påverka regering och riksdag har Svenskt Friluftsliv utarbetat programmet Friluftslivet och samhället. Programmet slår fast att en långsiktigt framgångsrik friluftspolitik kräver en stark grund.

– Det vi vill är att det finns en friluftspolitik med tydliga visioner och mål, ändamålsenlig lagstiftning och infrastruktur samt självklart ekonomiska resurser och en lämplig organisation av samhällets resurser, fortsätter Ulf Silvander.

Hela det friluftspolitiska programmet går att ladda ner på www.svensktfriluftsliv.se
(under forskning/rapporter)

Fakta om Svenskt Friluftsliv (www.svensktfriluftsliv.se)
Svenskt Friluftsliv är talesman för de ideella friluftsorganisationerna i Sverige. Svenskt Friluftsliv jobbar för att bevara och utveckla förutsättningarna för ett aktivt friluftsliv och värna allemansrätten. Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv – idag och i framtiden.
Svenskt Friluftsliv har 21 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Korpen, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundsklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Scoutrådet och Svenska Turistföreningen, Svenska Klätterförbundet, Svenska Kanotförbundet