7 april, 2008

Besked om regler för båtkörkort

Regeringen klargjorde 3 april sin åsikt om reglera för det kommande båtförarintyget (Båtkörkortet). Enligt infrastrukturminister Åsa Torstensson blir de nya reglerna så här.

Tre olika behörighetsbevis föreslås införas:

1. Obligatoriskt behörighetsbevis ska gälla för båtar vars skrovs längd är minst 10 meter eller som med motordrift kan framföras med en hastighet av minst 15 knop. Krav på behörighetsbevis för fritidsbåt ska inte gälla personer som vid lagens ikraftträdande fyllt 55 år eller för permanent boende på öar utan bro- och bilfärjeförbindelser.

2. Obligatoriskt behörighetsbevis för fritidsskepp (längd minst 12 m/bredd minst 4 meter). Detta motsvarar dagens behörighetsbevis för skepp, den s.k. skepparexamen.

3. Obligatoriskt behörighetsbevis för fritidsfartyg ska gälla för båtar som med motordrift kan framföras med en hastighet av minst 30 knop.

Innehav av behörighetsbevis kommer att krävas från 1 april 2011. Ambitionen är att reglerna om godkännande av utbildare, utväxling av befintliga bevis ska träda i kraft under 2009.

Regeringen arbetar nu med de sista justeringarna i lagtexten och planerar att skicka ut en departementspromemoria på remiss inom kort.