25 april, 2008

Klas Hjelm på Naturskyddsföreningen belönad

Klas Hjelm, naturvårdschef på Naturskyddsföreningen får Artdatabankens naturvårdspris för 2008. Han får det får sin mångåriga kamp för naturvård och biologisk mångfald.

Klas Hjelm har arbetat på Naturskyddsföreningens kansli i 35 år. Han är en välkänd profil i naturvårdssverige. Det senaste åren har fokus legat på biologisk mångfald och arbetet med att se till att arter skyddas i hav och på land.

– Klas mångåriga erfarenhet är en viktig kraft i miljösverige och hans stora engagemang för naturvården driver Naturskyddsföreningens arbete framåt och jag är mycket glad för att han nu fått denna uppskattning, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

Prismotiveringen från Artdatabanken lyder:
“Med en mild men bestämd framtoning är Klas Hjelm en kraft i svensk naturvård. Med ödmjukhet och lyhördhet för andras åsikter har han gjort enastående insatser för att bevara den biologiska mångfalden i Sverige och internationellt. Som drivande person i Naturskyddsföreningens rikskansli sedan 35 år är han en ivrig förkämpe för naturvården på gräsrotsnivå och förkroppsligar tesen ’tänk globalt, verka lokalt’.”

Bilden:
Klas Hjelm och miljöminister Andreas Carlgren vid utdelningen av ArtDatabankens naturvårdspris 2008.
Foto: Tommy Westberg