8 maj, 2008

Jagaren Halland – en värld i miniatyr

Tisdagen den 22 maj öppnar utställningen Jagaren Halland – en värld i miniatyr på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Sjöhistoriska har en unik samling fartygsmodeller och när museet nu firar 70-årsjubilem står en ny modell i centrum – HMS Halland, flottans största jagare i skala 1:50. Modellbyggaren Göran Forss har skapat ett mästerverk, som det har tagit honom 10 000 timmar att färdigställa.

– Fast jag hade nog kunnat hålla på några år till, det finns alltid detaljer att arbeta med på en modell, säger Göran Forss, idag pensionär men tidigare anställd som modellbyggare och konservator på Sjöhistoriska museet.

Utställningen är uppbyggd på tre teman som kretsar kring modellen och följer en tidsaxel. Det första temat fungerar som en bakgrund till modellen och handlar om jagarens historia. Det andra temat handlar om Göran Forss och hans arbete med modellen. Dessa två teman ligger i det förflutna medan det tredje temat blickar framåt. Framtiden representeras av Geovanny Hägg, som utbildar sig till modellbyggare på Formakademin i Lidköping.

– Målet har varit att skapa en informativ utställning som också visar upp människan och arbetet bakom modellbygget. Tanken är att i utställningen ge en balans mellan fakta och drömmar för att våra besökare ska känna att de fått reda på någonting konkret samtidigt som de blivit inspirerade när de lämnar utställningen, säger Elin Harland, utställningsproducent på Sjöhistoriska museet.

För att göra stora fartyg gripbara har man sedan flera hundra år byggt modeller. De äldre örlogsmodellerna som finns i Sjöhistoriska museets samlingar har tillkommit av flera olika skäl. De användes till exempel i flottans undervisning och som hjälpmedel för skeppsbyggare. Många av de senare fartygsmodellerna i samlingarna är byggda i museets egen modellverkstad. De är vackra och effektiva representanter för föremål som är för stora att bevara och levandegöra i original.

– Modeller kan visa och berätta mycket, för många säger till exempel en ritning ingenting. Folk är ofta intresserade av modeller och framför allt är det nog detaljrikedomen och ett bra hantverk som fascinerar. Men för mig som modellbyggare är det själva arbetet, att hitta lösningarna som är grejen. När modellen är klar är det roliga över, säger Göran Forss

Sjöhistoriska museets samling av fartygsmodeller hör till de finaste i Europa. Totalt består samlingen av närmare 2000 modeller från 1600-talet och framåt. Den 28 maj är det 70 år sedan museet öppnade och den nya utställningen Jagaren Halland – en värld i miniatyr är en del av jubileumsfirandet.

– Gemensamt för Göran Forss och Geovanny Hägg är att de älskar att bygga modeller. Därför går vi i utställningen också in på vad det är som fascinerar med modeller och miniatyrer. Utställningen riktar sig till såväl gammal som ung och till intresserade av modeller och örlogshistoria, säger Elin Harland.

Jagaren Halland – en värld i miniatyr öppnar den 22 maj.
Utställningsproducent: Elin Harland, Sjöhistoriska museet
Formgivning: Unna Design

Tips: Göran Forss har också varit med och byggt den stora modellen av Vasa (skala 1:10) på Vasamuseet. Modellen har nu bemålats så som man tror att Vasa såg ut 1628. Färgsättningen bygger på mer än 12 år av forskning kring skeppets bemålning. Läs mer på www.vasamuseet.se.