9 maj, 2008

Hur hanterar er hamn sitt farliga avfall?

Just nu pågår ett intensivt arbete i landets hamnar med att iordningställa fritidsbåtarna inför båtsäsongen. I samband med det här uppstår årligen 2000 ton farligt avfall som ska hanteras på rätt sätt erfar SITA.

Det svenska båtlivet är med drygt en miljon fritidsbåtar och två miljoner utövare en av landets största folkrörelser. Inför årets säsong ska båtarna i vanlig ordning servas och iordningställas före sjösättningen. Något som också innebär hantering av stora mängder farligt avfall.

– I Torekovs hamn har vi 400 båtplatser och hanterar årligen uppemot två ton farligt avfall. Eftersom vi vill underlätta för båtägarna och gästerna att sortera sitt avfall rätt använder vi ett system som erbjuder säker och enkel insamling och transport. Och det fungerar bra, säger Hans Fagerberg, hamnkapten i Torekovs hamn.

Systemet, som heter Eco Simplex, är en smidig och enkel lösning för insamling och hantering av farligt avfall som sedan hämtas av godkänt fordon. Vid tömningen lämnas också nödvändiga transportdokument och avfallsstatistik.

Spillolja, oljefilter, lösningsmedel, glykol, bilbatterier och aerosoler är exempel på farligt avfall som uppkommer i hamnarna runt om i landet. Avfall som måste hanteras säkert eftersom det annars kan åstadkomma stor skada i naturen.

– Systemet kostar en liten slant men det blir inga stora pengar om man slår ut det per båtägare. Dessutom är det en service för båtägarna att kunna lämna ifrån sig sitt farliga avfall i hamnen istället för att ta det med sig, säger Hans Fagerberg.

Totalt finns det 1,3 miljoner fritidsbåtar i Sverige. Om de lämnar ifrån sig cirka 1,5 kg farligt avfall om året blir den totala summan för Sveriges fritidsbåtar närmare 2000 ton. Men troligtvis är siffran betydligt högre, erfar SITA.

Totalt samlas cirka 26 000 ton farligt avfall in från hushållen varje år.

För mer information kontakta gärna Jessica Engvall, pressansvarig på SITA, tel 0708-89 57 94 eller Björn Nordén, säljchef i region Syd, tel 0708-87 50 89.

SITA har cirka 1100 anställda på ett 60-tal platser i Sverige; från Örnsköldsvik i norr till Tomelilla i söder. Företaget, som ingår i den franska koncernen Suez Environment, har en årlig omsättning på närmare två miljarder kronor.