9 maj, 2008

Forecas kostnadsfria båtväder – ny mobiltjänst som omfattar hela Östersjön

Foreca har i samarbete med Audi öppnat en vädertjänst för båtfolk, Audi foreca.mobi – båtvädertjänst.

Båtvädertjänsten innehåller de för planeringen viktiga vind- och
lufttryckskartorna. I tjänsten ingår även aktuella kustobservationer
samt radar- och satellitanimationer. Audi foreca.mobi – båtvädertjänsten
omfattar hela Östersjön. Därför kan båtfolk använda samma vädertjänst
även när siktet är inställt utanför de svenska kustområdena.

”Båtfolk som rör sig på Östersjön behöver inte längre använda sig av
olika vädertjänster och tjänsteleverantörer” , säger Forecas Country
Manager i Sverige Elina Heed. ” All väderinformation finns kompakt på
samma ställe. Vid planeringen av Audi foreca.mobi -båtvädertjänsten
använde vi oss av respons från båtfarare.”

Audi foreca.mobi – båtvädertjänsten är lättanvänd. Det räcker att
användaren skriver in foreca.mobi i mobiltelefonens webbläsare.
Båtvädret finner man när man rullar nedåt på sidan som öppnas. Tjänsten
fungerar i alla mobiltelefoner med färgdisplay och internet-uppkoppling.

Audi foreca.mobi -båtvädertjänsten är riktad till båtfarare på Östersjön
och finns tillgänglig på svenska, engelska och finska.

Audi presenterar båtvädertjänsten under hela säsongen. Tjänsten är
gratis för användaren, men användaren rekommenderas kontrollera
eventuella kostnader för dataöverföring hos sin telefonoperatör.
Utomlands måste man även ta hänsyn till roaming priser.

På foreca.mobi finns även noggranna väderprognoser för över 80.000 orter
runt om i världen. För golfare finns Audi foreca.mobi golfväder.