15 maj, 2008

Vätgasdriven bil visas på Statoil i Stenungsund

Fredag 16 maj visas en vätgasbil upp på Statoilstationen i Stenungssund. StatoilHydro koncernen deltar sedan tidigare i projektet HyNor som har som målsättning att göra det möjligt att köra på vätgas från Stavanger till Oslo. Nu undersöks möjligheterna att bygga en vätgastankstation i Stenungssund. StatoilHydro deltar i det arbetet som del av projektet Scandinavian Hydrogen Highway Partnership SHPP.

StatoilHydro har höga ambitioner inom klimatområdet och är intresserad av utvecklingen av vätgas som drivmedel.

– Vi ser att framtidens stationer kommer att ha alltfler drivmedelskvaliteter. Redan idag har vi E85 på cirka 280 stationer och biogas på fem av våra stationer. Vätgas är ett framtida intressant alternativ, säger Helena Winberg, Miljöchef på Svenska Statoil.

Vätgasbilen finns utställd på Statoilstationen vid Tjörnbron mellan klockan 14 och 17 på fredag 16 maj. Den som är intresserad kan passa på att ställa frågor. Vätgasbilen rullar till vardags på gatorna i Malmö och leasas av E.ON. Bilen är en hybridbil och det innebär att den vid tillfälliga stopp och låga hastigheter helt kan gå på el.

– StatoilHydro koncernen satsar resurser på att utveckla och forska kring vätgas som drivmedel och deltar i flera projekt, säger Helena Winberg.

Även i Göteborg och i Halland planeras det vätgasstationer. Dessa stationer ingår i ett nät av vätgastankstationer som Scandinavian Hydrogen Highway Partnership, SHPP, planerar att bygga fram till 2015. Om de kommer till stånd skulle det vara möjligt för vätgasfordon att köra hela vägen från Stavanger i Norge ner till Tyskland, via Malmö, som redan har en station i drift.

Länk: www.statoilhydro.com