15 maj, 2008

Gratis mobilväder som omfattar hela Östersjön

Foreca har i samarbete med Audi öppnat en vädertjänst för båtfolk, Audi foreca.mobi – båtvädertjänst. Båtvädertjänsten innehåller de för planeringen viktiga vind- och lufttryckskartorna. I tjänsten ingår även aktuella kustobservationer samt radar- och satellitanimationer. Audi foreca.mobi – båtvädertjänsten omfattar hela Östersjön. Därför kan båtfolk använda samma vädertjänst även när siktet är inställt utanför de svenska kustområdena.

”Båtfolk som rör sig på Östersjön behöver inte längre använda sig av olika vädertjänster och tjänsteleverantörer” , säger Forecas Country Manager i Sverige Elina Heed. ” All väderinformation finns kompakt på samma ställe. Vid planeringen av Audi foreca.mobi -båtvädertjänsten använde vi oss av respons från båtfarare.”

Audi foreca.mobi – båtvädertjänsten är lättanvänd. Det räcker att användaren skriver in foreca.mobi i mobiltelefonens webbläsare.
Båtvädret finner man när man rullar nedåt på sidan som öppnas. Tjänsten fungerar i alla mobiltelefoner med färgdisplay och internet-uppkoppling.

Audi foreca.mobi -båtvädertjänsten är riktad till båtfarare på Östersjön och finns tillgänglig på svenska, engelska och finska.

Audi presenterar båtvädertjänsten under hela säsongen. Tjänsten är gratis för användaren, men användaren rekommenderas kontrollera eventuella kostnader för dataöverföring hos sin telefonoperatör.
Utomlands måste man även ta hänsyn till roaming priser.

På foreca.mobi finns även noggranna väderprognoser för över 80.000 orter runt om i världen. För golfare finns Audi foreca.mobi golfväder.

Foreca är ett fullskaligt väderföretag. Foreca är ett privat företag med huvudkontor i Helsingfors och dotterbolag i Stockholm. Mer information:
corporate.foreca.com/se/