26 maj, 2008

12 000 tog chansen och besökte Marinens Dag

Hela 12 000 personer besökte Marinens Dag i Karlskrona, som hölls i Karlskrona lördagen 24 maj. Marinen passade på att visa upp enlång rad av sina fartyg. Från de seglande skonerterna Gladan och Falken till moderna smygfartyg, ubåtar och ubåtsräddningsfartyget Belos. Nästa tillfället att besöka marinen kommer om två år.

Även Marinens Musikkår fanns på plats. Bland annat för att söka stöd hos lokalbefolkning och politiker inför det nedläggningshot som ligger över musikkåren.

Länk www.bevaramarinensmusikkar.se