30 maj, 2008

Framtida utveckling av Tjärö är säkrad

Svenska Turistföreningen och Anders Althin har slutit en överenskommelse kring den framtida utvecklingen av Tjärö. Överenskommelsen innebär att Anders Althin köper ön med alla dess fastigheter och den pågående verksamheten och ingår samtidigt ett långsiktigt avtal med Svenska Turistföreningen. Med detta avtal säkras tillgängligheten till ön för Svenska Turistföreningens ca 300 000 medlemmar. Tjärö kommer även fortsättningsvis att vara en del av Svenska Turistföreningens breda utbud av natur- och kulturupplevelser.

Anders Althins vision och målsättning är att Tjärö skall kunna utvecklas till en av Blekinges mest betydande turistattraktioner. Ön med sina unika miljöer har – enligt Anders Althin – absolut potential att nå detta mål. För detta krävs dock betydande investeringar. Utöver renoveringar av byggnader och en standardhöjning av boendet så är Anders Althins uppfattning att det är nödvändigt att bygga ut restaurangverksamheten på Tjärö.

För att locka fler turister till Tjärö är det viktigt att båtförbindelserna till och från ön förbättras och att det anläggs en marina av hög klass som kan ta emot fler båtar. Anders Althins målsättning är även att det skall finnas ett aktivt program för många typer av sporter på Tjärö såsom segling, fiske, kanotpaddling etc. Hans avsikt är även att satsa på olika kulturaktiviteter.

Årets verksamhet har just startat för säsongen under Niklas Pärnerstedt och Martin Schöns ledning.

Svenska Turistföreningen (STF) köpte Tjärö 1940 av öns sista bonde. Verksamheten har 94 bäddar, restaurang, café, gästhamn, camping, butik och möteslokaler. Varsam restaurering av natur och byggnader har återskapat ett unikt kulturlandskap, en oas för dagens besökare, gammal som ung. Tjärö lockar årligen många besökare. Under 2007 övernattade över 6000 gäster Tjärö. 30 000personer besökte ön under dagen. Tjärö har egen båtförbindelse (15 min) från Järnavik. Ön är 2,5 km lång och 1 km bred på bredaste stället och ett naturreservat sedan 1976. Kulturlandskap med ängar, öppna hagmarker och betande djur. Lövskogslundar och hällmarker.

Länk: www.svenskaturistforeningen.se/tjaro